Hvorfor samskabe?

Synergi er kernen i samskabelse. Det handler om at udnytte alle parters aktiver, ressourcer og bidrag bedre for at opnå empowerment, større effektivitet eller bedre resultater.

Det kan særligt give mening at samskabe omkring komplekse problemer eller udfordringer, hvor der er brug for nye og innovative løsninger. Eksempler på større velfærdsudfordringer er manglende integration af flygtninge og indvandrere, katastrofale klimaændringer, ensomhed blandt ældre og medborgere, livsstilsrelaterede sygdomme, angst og mistrivsel hos børn og unge, banderelateret kriminalitet og mangel på vækst.

Mennesker kan have forskellig interesse i at indgå i en samskabende proces. Hvilke årsager har du til at indgå i en samskabende proces? Hvad vil du gerne opnå?

Ofte er der tale om en kombination af følgende årsager:

Fælles sag eller målgruppe

At involvere andre aktivt til fordel for sagen eller målgruppen. 

Ressourcer

Samarbejde med nogen som har de ressourcer, du mangler, eller tilbyde dine ressourcer til andre som mangler. 

Image

At skabe et nyt og anderledes image, at styrke din legitimitet, at øge muligheden for at blive mere synlig og muligheden for at komme ud med gode historier. 

Knowhow

Udveksle viden til gavn for de målsætninger, vi hver især har. 

Innovation

At skabe nytænkning i forhold til en bestemt sag eller målgruppe, mere effektive løsninger, arbejdsrutiner eller nye produkter. 

Demokrati

Lige adgang for deltagelse og en interesse i at forskellige grupper bliver inddraget på demokratisk vis.

 

Kilde: Samskabelse eller Samarbejde, Ingerfair 2014. Bovaird & Loeffler, 2014