Hvis du vil invitere til en samskabende proces, så start med at undersøge, hvem der har en interesse i at gøre endnu mere for målgruppen, den sag eller kerneopgave, der er i centrum. Husk også at invitere mennesker, som er en del af den målgruppe, som processen har fokus på.

Ud over de oplagte interessenter er det værd at overveje, om du kan få øje på nye aktører, for hvem det på sigt kunne give værdi at involvere sig i sagen. Det kan ligeledes være fornuftigt at invitere et menneske, som ikke har en interesse i sagen, men som kan være et forstyrrende element i processen.

Overvej fordele og ulemper ved at invitere mennesker fra forskellige sektorer, fx den offentlige sektor, den private sektor og den frivillige verden. Du kan også overveje fordele og ulemper ved at invitere aktører med forskellig baggrund fx uddannelsesniveau, karriere og alder.

Vær opmærksom på, at når nogen inviteres med i en samskabende proces, er der samtidig andre, som ikke bliver inviteret. Det er et dilemma, du skal være bevidst om, og det kan give anledning til, at du gennemtænker, hvem og hvordan du inviterer mennesker med i en samskabende proces.