Fordele ved samskabelse Ulemper ved samskabelse
 • Mulighed for at finde løsninger som går udover partnerorganisationers og enkeltpersoners bidrag.
 • Effektive løsninger på komplekse problemer, som ikke kan løses alene.
 • Demokratisk samarbejdsform, hvor målgruppen myndiggøres.
 • Parterne begrænses ikke af egen dagsorden.
 • Offentlige organisationer bliver mere innovative.
 • Virksomhederne har mulighed for at engagere sig lokalt og at tage et socialt ansvar, samt kan brande sig herpå.
 • Foreningerne kan gøre mere for sagen, når de spiller sammen med andre aktører.
 • Ressourcekrævende fordi det kræver personlige relationer – kræver tillid.
 • Vanskeligt at skabe dynamik hvor alle bidrager på en hensigtsmæssig måde.
 • Vanskeligt at kende, motivere og involvere alle potentielle partnere.
 • Kan indebære øget ulighed og/eller uhensigtsmæssig magtforskydning.
 • Retssikkerhed, ansvar og gennemsigtighed.
 • Ingen garanti for nye og bedre løsninger.

 Kilde: Samskabelse eller Samarbejde, Ingerfair, 2014.