Samskabelse

Samskabelse retter et særligt fokus på en proces, hvor forskellige aktører med forskellige ressourcer og kompetencer sammen finder ind til kernen af et problem og dernæst forsøger at finde en løsning på problemet. Målet er at skabe bedre rammer for det gode liv eller ny velfærd.

Et vigtigt element er, at samskabelse udbreder initiativretten og deltagelsesretten. Samskabelse bygger på principperne om delt ejerskab, tillid, ligeværd, dialog, åbenhed, risikovillighed, en bevidsthed om gensidig afhængighed og et fokus på, hvordan forskelle mellem mennesker og sektorer kan vise sig at skabe mere værdi, når de sættes sammen.

6 principper for samskabelse
  1. Samskabelse er nyskabende 
  2. Samskabelse kombinerer ressourcer 
  3. Samskabelse er en dialog om problem og handling 
  4. Samskabelse udbreder initiativ- og deltagelsesret 
  5. Samskabelse fordrer gensidig afhængighed 
  6. Samskabelse forudsætter åbenhed og risikovillighed 
Kilder:
  • Frivilligrådet.dk
  • Silkeborg Kommunes strategiplan 2015-2017