• indsamle og udbrede viden om samskabende processer som har fokus på at løse sociale udfordringer
  • løfte eksisterende eller nye projekter som har fokus på at løse sociale udfordringer
  • udvikle praksisser og samarbejdsmodeller, hvor forskellige aktører arbejder sammen om at løse sociale udfordringer
  • undersøge dilemmaer, som opstår i forbindelse med samskabende processer, samt dilemmaer som knytter sig til sociale udfordringer

Det er et mål, at nedenstående principper vægtes i arbejdet med indsatser og aktiviteter.

  • Samskabelsesrådet vil sætte fokus på ressourcer – alle har noget at bidrage med, og det at opleve at kunne gøre en forskel for andre er et vigtigt behov hos alle.
  • Samskabelsesrådet vil vægte, at mennesker med komplekse problemstillinger bliver involveret og får indflydelse på de aktiviteter og indsatser, som sættes i gang.
  • Samskabelsesrådet vil understøtte dannelsen af nye relationer mellem mennesker, som sammen søger at løse sociale udfordringer.
  • Samskabelsesrådet vil samarbejde med eksisterende projekter og tilbud.
  • Samskabelsesrådet vil i videst muligt omfang lade indsatserne være drevet af frivillige kræfter.
  • Samskabelsesrådet vil have en nysgerrig tilgang til eksisterende systemer. Hvad fungerer, hvad kunne være mere hensigtsmæssigt? Samskabelsesrådet vil udfordre aktører og systemer i den private og offentlige sektor samt civilsamfundet, hvor der er mulighed for forbedringer.
  • Samskabelsesrådet vil, hvor det er relevant, arbejde for at inddrage lokalsamfundenes ressourcer i udviklingen af lokalt funderede løsninger, der bidrager til samhørighed og fællesskab på tværs af sociale skel.