Samskabelsesrådet i Silkeborg

Samskabelsesrådet ønsker at skabe en bevægelse mod øget fællesskab, medmenneskelighed og medborgerskab.

Samskabelsesrådet er et uafhængigt råd.

Rådets vision er, at Silkeborg Kommune fortsat skal være et godt sted at leve for børn, unge og voksne. Vi lever i et samfund med højt forandringstempo og stigende kompleksitet , der vedvarende udfordrer lokalsamfundet fra nye kanter. De gode løsninger på tidens udfordringer udvikles, når der sammen løftes og forskellige tilgange, forståelser og erfaringer involveres.  

Her kan du læse mere om Samskabelsesrådet.

Det kan du bruge Samskabelsesrådet til

Samskabelsesrådet tilbyder sparring til borgere, foreninger, erhvervsliv, den kommunale administration og politikere i relation til konkrete initiativer, der har til formål at løse sociale udfordringer gennem nye typer af samarbejder/samskabelse.

Rådet har fokus på at fremhæve muligheder, dilemmaer og barrierer i forhold til, hvordan der kan skabes gode resultater gennem nye samarbejder.

Kontakt Samskabelsesrådets sekretariat eller rådets medlemmer.