Samskabelsesrådet i Silkeborg

Samskabelsesrådet ønsker at skabe en bevægelse mod øget fællesskab, medmenneskelighed og medborgerskab.

Samskabelsesrådet er et uafhængigt råd.

Rådets vision er, at der skabes en kultur for, at velfærdsudfordringer kan løses af borgere, foreninger, erhvervsliv og det offentlige i fællesskab.

Her kan du læse mere om Samskabelsesrådet.

Det kan du bruge Samskabelsesrådet til

Samskabelsesrådet tilbyder sparring til borgere, foreninger, erhvervsliv, den kommunale administration og politikere i relation til konkrete initiativer, der har til formål at løse sociale udfordringer gennem nye typer af samarbejder/samskabelse.

Rådet har fokus på at fremhæve muligheder, dilemmaer og barrierer i forhold til, hvordan der kan skabes gode resultater gennem nye samarbejder.

Kontakt Samskabelsesrådets sekretariat eller rådets medlemmer.