Udsatte familier sagde ja til at deltage i en samskabende proces

Familiernes netværk blev bragt i spil, men også frivillige organisationer, selvhjælpsgrupper og erhvervslivet har været værdifulde medspillere.

Anne Mundbjerg er case manager i projekt Vi vil mere.

Frugtbart at skabe muligheder sammen med familierne og med mennesker omkring familierne

Hvad sker der, hvis familier, som har mange sagsbehandlere i forskellige afdelinger i kommunen, får én koordinerende sagsbehandler, og hvis de problemer, familierne har, bliver defineret sammen med familierne, og løsningerne fundet i fællesskab?

Netop dette har været afprøvet i projekt Vi vil mere, som 60 familier har deltaget i. Familierne havde komplekse problemstillinger kombineret med mistrivsel, dårligt helbred, økonomiske problemer, og de havde ofte adskillige handleplaner forskellige steder i kommunen. En familie bestod typisk af en mor på kontanthjælp med børn. For det meste var børnene kendte i familiesektionen, og på grund af familiens situation var mor udfordret i at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet og i at kunne skabe kontinuitet i hverdagen med stabilt fremmøde i dagtilbud og skole.

Familierne i projektet havde på forhånd sagt ja til at være med i en samskabende proces. Undervejs er der blevet lyttet til familiernes oplevelser og svar på, hvad der skal til for at komme videre, samt hvem familierne ønskede at samarbejde med. Familiernes netværk blev bragt i spil, men også frivillige organisationer, selvhjælpsgrupper og erhvervslivet har været værdifulde medspillere. Ved projektets afslutning havde ca. 42% af forældrene opnået en tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Børnenes skolefravær var faldet fra 17% til 10%. 40% af børnene i alderen 13 til 18 år havde fået et fritidsjob, og børnenes trivsel var generelt steget.

Familier og sagsbehandlere har hver især haft noget at bidrage med

Hvis vi ser nogle årrækker tilbage, har fagpersoner måske været tilbøjelige til at være kloge på familiernes vegne, og har nogle gange bestemt, hvad familierne skulle. Sådan har det ikke været i det her projekt. Fagpersoner har haft noget at bidrage med, og familierne har haft noget at bidrage med, fortæller projektleder Lone Vieland Mortensen.

Sagsbehandlerne har kunnet bidrage med at facilitere møder med de mennesker, virksomheder, frivillige, skole m.fl. som familierne enten havde eller har fået en god kontakt til, og sagsbehandlerne har også kunnet spille ind med faglig viden om, eksempelvis hvilken effekt det har, at familier og skole har et godt samarbejde. Men sagsbehandlerne har ikke kunnet skabe det her resultat alene. Det gode resultat er skabt, fordi familierne har sagt ja til at være en del af projektet, fordi de har spillet med, og fordi de har prioriteret samarbejdet. Familierne har fået skabt en drøm og indre motivation, og de har guidet sagsbehandlerne om eksempelvis, hvilke fritidsaktiviteter det er muligt, at et af børnene kan gå til, hvis hverdagen skal hænge sammen, eller hvor langt væk det er realistisk, at en mor kan passe et job, hvis hun er enlig mor til fem børn. 

Et andet forhold som har spillet en stor rolle er, at den koordinerende sagsbehandler har mødt familierne, der hvor familierne er. Sagsbehandleren har set, hvordan familierne lever og har mødt familierne på familiernes præmisser.

Kontaktoplysninger

For yderligere information kontakt:

Lone Vieland Mortensen: lone@public-capacity.dk Mobil: 24678024

Filmklip fra projektet, 3.43 min.: https://www.youtube.com/watch?v=2U7fEexC1RU

Filmklip fra januar 2017, hvor Børne- og Socialminister Mai Mercado blev præsenteret for projektet. 1.15 min.: http://www.mja.dk/artikel/video-unikt-projekt-hjlper-ledige