Cafe i Jobcentret er resultatet af en samskabende proces

Cafeen var et brugerønske, da Jobcentret inviterede til workshop for at udvikle tilbud til folk i ressourceforløb.

Samskabelse i Silkeborg Resurseriet

Siden arbejdede brugere, Frivilligcenter Silkeborg og Jobcenter Silkeborg videre med ideen, og i dag er cafeen et mødested for mennesker på ressourceforløb. De frivillige i cafeen er selv i ressourceforløb.

Indflydelse skaber motivation for forandring og udvikling

Anne-Mette Bak Pedersen er konsulent i Jobcenter Silkeborg og har været en del af processen omkring cafeen Resurseriet. Hun fortæller, at borgere og frivillige har været involveret helt fra starten i processen om at skabe et meningsfuldt indhold i ressourceforløb, og at ideen om en cafe er kommet fra en borger. Det har været en meget spændende proces, og det at borgere og frivillige har haft stor indflydelse, har bidraget til, at projektet er lykkes. Forskning viser, at indflydelse skaber motivation for forandring og udvikling, og det har holdt stik i det her projekt, fortæller Anne-Mette Bak Pedersen.

Borgere og frivillige har haft indflydelse hele vejen

Igennem hele projektet har borgere i ressourceforløb været i centrum, og borgere, frivillige og fagpersoner har arbejdet sammen både i forberedelsesfasen, i fasen hvor der blev udviklet ideer, og i implementeringsfasen. Projektleder Anne-Mette Bak Pedersen fortæller, at det har været helt afgørende, at alle relevante interessenter har været involveret, selv i styregruppen har der været repræsentation fra både den frivillige verden, fra borgere på ressourceforløb og fra ledelsen i Jobcenter Silkeborg.

Leder af Frivilligcenter Silkeborg Camilla S. Pedersen fortæller, at brugerne i Resurseriet virkelig indflydelse på deres egne tilbud. Her er der ikke alene tale om inddragelse, men om direkte indflydelse på, hvilke tilbud der skal være.

Ud over de gode erfaringer med at involvere alle relevante interessenter i den samskabende proces, fortæller Anne-Mette Bak Pedersen, at det også har været afgørende for projektets succes, at der har været en stærk ledelsesmæssig opbakning, at der har været en organisering omkring projektet med tovholder og styregruppe, og at rammerne for, hvad der har kunnet lade sig gøre inden for de lovgivningsmæssige rammer, har været klart udmeldt fra starten.

Ressourceriet – en cafe hvor folk på ressourceforløb mødes

Ressourceriet er en cafe, hvor folk på ressourceforløb mødes. "Der er kaffe på kanden, og nogen at snakke med. Vi er ikke Kloge-Åger, men vi kan snakke med hinanden om, hvordan vi griber tingene an, når vi ikke kan klare det job, vi før kunne, siger en af de frivillige værter Karin Østergaard, som selv er i ressourceforløb.

"Det skal ikke være nogen grædemur, men det er selvfølgelig tilladt at snakke om besværligheder. Tanken er, at vi hver især har nogle erfaringer, som andre kan have glæde af, og så er det også tilladt at hygge sig sammen eller at sætte sig i et stille hjørne, hvis man har brug for det", siger René Carlsen, tidligere social- og sundhedshjælper, i ressourceforløb og i praktik i jobcentret.

For yderligere information kontakt Dorte Hansen, tlf. 30 58 10 06, mail dorte.hansen@silkeborg.dk