Pårørendetilbud udviklet af pårørende, frivillige og fagpersoner i fællesskab

Sammen leder Rikke og Annette en netværksgruppe for forældre til børn med psykisk sårbarhed. Rikke arbejder i Psykiatriens Hus, mens Annette er frivillig gruppeleder ved Selvhjælp Silkeborg.

Samskabelse i Silkeborg Rikke og Anette

Et bedre tilbud fordi det er udviklet i fælleskab

Medarbejdere i Psykiatriens Hus i Silkeborg satte i 2015 fokus på behovet for et tilbud til pårørende. Det kan være svært at være pårørende til et menneske med psykisk sygdom eller misbrug, hvad enten man er ægtefælle, forældre, søskende, barn eller ven, og det efterlader ofte de nærtstående med et behov for at få råd og vejledning eller at tale om situationen. Frem for selv at udvikle et tilbud til pårørende valgte fagpersonerne at udvikle tilbuddet sammen med pårørende og frivillige. Det at forskellige relevante parter har bidraget til at udvikle tilbuddet, har gjort, at vi i dag står med et bedre tilbud, end vi ville have haft, hvis vi havde udviklet tilbuddet alene, fortæller Bjarne Yde, ledende sygeplejerske ved Psykiatriens Hus.

Frivillige, pårørende og fagpersoner kan mere sammen end hver for sig

Det var planen at involvere de pårørende til et enkelt opstartsmøde for at trække på deres erfaringer, men de pårørende bad efter det første møde selv om at være med i den videre proces, fortæller Jacob Busk, områdeleder i Psykiatriens Hus. Jacob ledte opstartsmødet i 2015, og han husker, at han startede med at vise deltagerne et blankt stykke papir, efterfuldt af ordene: Vi har ikke på forhånd udarbejdet forslag til tilbud til pårørende, ej heller har vi et klart defineret problem. De pårørende, frivillige og fagpersoner, som deltog i mødet stillede sammen skarpt på, hvilke problemer pårørende til psykisk syge står med, og undervejs opstod ideerne til forskellige tilbud til pårørende. Dette var starten på et fælles projekt med deltagelse af fagpersoner, pårørende og frivillige, som resulterede i udvikling af tilbud til pårørende.

Camilla Stenhaug Pedersen er leder af Frivilligcenter Silkeborg. Hun har deltaget i udviklingen af tilbuddene. Camilla fortæller, at det har haft stor betydning, at fagpersoner, frivillige og pårørende sammen har udviklet tilbuddene. Med samarbejdet og tilbuddene er vi nået ud til nogle målgrupper, som vi ikke ville have nået, hvis en af parterne havde udviklet tilbuddet alene. Ligeledes er det en styrke, at tilbuddene i dag er drevet af fagpersoner og frivillige i fællesskab.

Anonym rådgivning og netværksgruppe

I Psykiatriens Hus står en sygeplejerske, en socialrådgiver og en repræsentant fra Sind Pårørenderådgivning en gang i måneden klar til at svare på spørgsmål. De kan rådgive og vejlede i forhold til psykisk sygdom, rettigheder og muligheder for støtte fra kommunen. Ligeledes er der mulighed for at drøfte sin rolle som pårørende med de mange forskelligartede udfordringer, dette kan medføre.

Et andet tilbud er muligheden for at blive en del af en netværksgruppe. Her mødes pårørende for sammen at tale om det at være pårørende. Formålet er at dele tanker og erfaringer med andre pårørende for at få øje på egne styrker og muligheder og have et frirum med andre i samme situation. Der er to mødeledere, som sætter rammerne for dialogen. Netværksgrupperne er organiseret under Psykiatriens Hus i samarbejde med Selvhjælp Silkeborg og Sind Pårørenderådgivning.

Læs mere om anonym rådgivning og netværksgrupper for pårørende her: https://psykiatrienshus.silkeborgkommune.dk/Saadan-kan-vi-hjaelpe-dig/Hvorfor-tilbud-til-parorende

Vil du vide mere om tilbuddene, kan du ringe til ledende sygeplejerske Bjarne Yde på tlf. nr.  51 29 90 18.