Samarbejde sikrer Arendal Sports- og Fritidspark

Sports- og Fritidspark Arendal er et eksempel på, hvordan civilsamfund tager andel i og ansvar for udviklingen af folkesundheden i et lokalsamfund, her specifikt for udviklingen af fysiske rammer, der fremmer et aktivt liv.

Samskabelse i Silkeborg Sports- og fritidspark Arendal

Samarbejde mellem lokale entreprenører, institutioner, erhvervsliv, kommune og det øvrige civilsamfund har skabt nye muligheder for et aktivt liv for alle i lokalsamfundet.

Motion, leg og socialt samvær

Initiativtagerne i projektgruppen bag Sports- og Fritidspark Arendal er beboere i lokalområdet og aktive i den lokale idrætsforening. Oprindeligt var det et ønske om at skabe et attraktivt tilbud til områdets unge, der satte projektet i gang, men som arbejdet skred frem, blev det til et ønske om at give mange flere mulighed for at dyrke motion, leg og socialt samvær – også selv om man ikke er medlem af en idrætsforening. Integration og samvær på tværs af befolkningsgrupper har været nøgleord i bestræbelserne på at skabe et attraktivt samlingspunkt og kontaktsted, der favner både unge og ældre.

Motions- og fritidsparken er skabt i fællesskab

Projektgruppen har involveret en lang række aktører: lokalråd, andre foreninger, lokale skoler og dagsinstitution, bostedet for udviklingshæmmede voksne, specialskolen, beboere og projektmedarbejdere i det almene byggeri, boligforeninger, relevante kommunale afdelinger, erhvervslivet, kirken osv. for at få så mange forskellige input som muligt. Selv samme aktører har været involveret i anlægsarbejdet og en lang række beboere og erhvervsdrivende har støttet initiativet økonomisk.

Qua den høje grad af bruger- og interessentinddragelse er fritidsparken en unik ramme, der rummer en bred vifte af (samtidige) aktiviteter og socialt samvær, hvor alle kan deltage uden krav om forhåndsreservationer og foreningsmedlemskab.

Der er nedsat en lokal styregruppe bestående af medlemmer fra idrætsforening og klub til at varestå den daglige drift, i øvrigt i samarbejde med Teknik og Miljø samt Kulturafdelingen i Silkeborg kommune, som bidrager til vedligeholdelse. Derudover inddrages fx fritidsklubben og frivillige i den nærliggende bebyggelse i at holde Fritidsparken ren.

Klatrevæg, ramper, badminton, tennis, bålhytte….

Sports- og Fritidsparken indeholder forskellige muligheder for fysisk udfoldelse – bl.a. multibane, klatrevæg, streethockeybane, ramper til skateboard, udendørs badmintonbane, petangbane, tennisbane, basketbane og bålhytte - og i skrivende stund arbejder projektgruppen på en udvidelse af parken. Alt sammen til fri benyttelse for alle i kommunen. Parken ligger tæt på flere skoler og et stort boligområde, der også rummer boligsocialt byggeri.

Initiativet har revitaliseret et trist baneanlæg, tilgroet og uden lys, så området i dag fremstår åbent, belyst og tilgængeligt – også for kørestolsbrugere – og med en lang række aktivitetsmuligheder.

Det er fritidsparkens styrke, at mange målgrupper og aktiviteter er tænkt ind: fra daginstitution til idrætsundervisning, træning i foreningsregi, aktivitet for klub- og sfobørn, hænge-ud-sted for skatere, børnefødselsdage i weekender, familieudflugt, grillaftner, petangspil, streetfodbold, aktiviteter for brugere af daghjem og botilbud, selvtrænere, konkurrencer og meget mere.

For yderligere information kontakt: Jakob Olesen, formand for GIF fodbold og en af initiativtagerne til skabelsen af Dybkær Motions- og Fritidspark, 22 44 47 06.