Sammen om at få øje på lokalområdernes kvaliteter

Borgere fra Hinge, Kragelund, Fårvang, Grauballe og Kjellerup har sammen med tre politikere, en direktør, en chef og en leder fra Silkeborg kommune arbejdet med, at både nuværende borgere og tilflyttere får øje på lokalområdernes kvaliteter.

Lokalområder med kant

Borgerne er eksperterne

En konsulent i Silkeborg Kommune kunne snildt have udarbejdet en lille folder, der fortæller om lokalområders fortrinligheder. I stedet blev borgerne opfordret til selv med bistand fra Silkeborg Kommune at sætte ord på lokalområdets særlige kant.

Anne-Mette Skovgaard Juhl fra Silkeborg Kommune, som sammen med en ekstern konsulent, m har faciliteret processen, fortæller, at det har givet et rigtig godt resultat, at det er de mennesker, som bor i lokalområderne, der har beskrevet og sat ord på, hvad der er godt og særligt for netop deres lokalområde. Ud over det produkt der er skabt, har processen bidraget til, at der i de enkelte lokalområder er kommet fokus på alt det, som lokalområdet kan tilbyde både de borgere, der allerede bor i området samt tilflyttere. I alle områder er der et stort ønske om at få flere til at flytte til.

Krav til deltagerne

I Silkeborg kommune er der et lokalråd for hvert geografisk område i kommunen. Alle lokalråd blev fra starten inviteret til at deltage i arbejdet med at synliggøre det gode og særlige, som kendetegner hvert lokalområde. En forudsætning for at deltage i den samskabende proces var, at der for hvert område deltog mindst 8-10 aktive borgere. Fem lokalområder deltog i processen sammen med tre politikere og tre medarbejdere fra Silkeborg Kommune.

En styret proces

Forud for det første møde var der designet en styret proces, og der lå et forslag om, at der skulle komme en folder, eller man kunne kalde det en salgsopstilling for hvert lokalområde, ud af processen. Processen startede med to workshops, hvor deltagerne blev enige om formålet med processen og koblede sig til procesdesignet og målet om at lave en folder. Det var let fra starten at blive enige om et fælles mål – nemlig at synliggøre de enkelte lokalområder med henblik på at få flere tilflyttere, fortæller Anne-Mette Skovgaard Juhl. Målet er både i tråd med Silkeborg Kommunes udviklingsstrategi og i harmoni med deltagernes egne ønsker om at fremvise et attraktivt lokalområde. På møderne blev der arbejdet med indholdet til folderne og et idekatalog til, hvordan hvert område kunne blive endnu mere attraktivt at flytte til.

Noget af det der har virket er, at der fra starten har været en ramme, et forslag til en proces, samt et bud på hvad der skulle komme ud af processen. Samtidig er det fra starten blevet italesat, at resultatet af processen afhang af, hvad deltagerne bød ind med, og af hvor mange kræfter deltagerne ville lægge i arbejdet.

200 foldere trykt for hvert lokalområde og flere på vej

For hvert lokalområde som har deltaget i projektet, er der udarbejdet en folder med billeder fra lokalområdet og borgernes egne beskrivelser af, hvad netop deres lokalområde kan. Ud over de lokale borgeres distribution af folderne, deler de lokale ejendomsmæglere foldere ud, og folderne bliver brugt i SilkeborgKalder kampagnerne, der handler om at trække flere borgere til Silkeborg kommune. Anne-Mette Skovgaard Juhl, fortæller, at flere af deltagerne har givet udtryk for, at det har været positivt at sætte fokus på alt det liv og alle de aktiviteter og goder, som findes i deres lokalsamfund.

Udvikling af nye tiltag 

 

Ud over foldere har deltagerne i processen arbejdet med ideer til små tiltag, som kan gøre lokalområderne endnu bedre. Der var stor interesse i at arbejde med de mindre projekter, fordi de til trods for at den mindre skala, kan være med til at fremhæve det særlige i området. Eksempelvis et pileskilt i Kjellerup, som viser vej til bynære seværdigheder og gå-ture. Et andet eksempel er Kragelund, hvor tilflyttere modtages med et klippekort til lokale oplevelser og produkter. De enkelte områder kan ansøge Silkeborg Kommune om økonomisk støtte fra Nærdemokratiudvalget til mindre projekter.

Flere til- end fra-flyttere i lokalområderne

Den seneste opgørelse over til- og fra-flytning fra de forskellige lokalområder viser, at der er en positiv befolkningsudvikling, og både deltagernes og kommunens forhåbning er, at synliggørelsen af lokalområdernes særlige kvaliteter kan skubbe yderligere til en positiv befolkningsudvikling.

Vil du vide mere om projektet Lokalområder med kant, kan du kontakte faglig leder, Anne-Mette Skovgaard Juhl, tlf. 30 68 21 54, e-mail:amj@silkeborg.dk.