Børn med handicap kan også deltage i idrætslivet

Foreninger, fagpersoner og forældre er gået sammen om at styrke kendskabet til og udbuddet af fritidstilbud til børn med handicap.

Tobias

Når et barn med et handicap skal vælge en sportsgren, er der langt fra frit valg på alle hylder. Det blev tydeligt for Caspar Vestergaard, da han søgte efter muligheder til sin dreng, Tobias, som bruger rollator.  

”Da jeg søgte på google efter muligheder til Tobias, kom der kun to resultater frem; svømning og ridning. Og det synes jeg ikke kunne passe i så stor en kommune som Silkeborg,” forklarer han.

Derfor har Caspar Vestergaard taget initiativ til et netværk, der arbejder for at øge kendskabet til og udvikle fritidstilbud til børn med handicap.

”Jeg var meget positiv overrasket over, hvor mange der mødte op til det første møde, og det var tydeligt, at det var værdifuldt for alle parter at få viden om, hvilke tilbud der faktisk eksisterer, og at få sat ansigter på hinanden,” forklarer Casper Vestergaard.

Netværket består i dag af idrætsforeninger, Idrætsrådet, Frivilligcenter Silkeborg interesseorganisationer på handicapområdet, forældre til børn og unge med funktionsnedsættelser, medarbejdere fra Silkeborg Kommune og ansatte på specialskolerne. Netværket mødes to gange om året for at udveksle erfaringer.

Flere initiativer på vej

Allerede nu er der flere initiativer på vej fra netværket.

”Vi har sendt en forespørgsel afsted til Parasport Danmark, fordi vi godt kunne tænke os en sportsskole i Silkeborg i 2018. Det er de ved at undersøge, om der er en mulighed,” fortæller en af de aktive forældre i netværket.

Derudover er der oprettet en facebookgruppe, ”Idræt og Fritid for ungehandicappede”, hvor unge med handicap kan komme i kontakt med hinanden og sætte skub i nye initiativer.

Idrætsklubber vil gerne invitere flere ind

En af de store drøftelser i netværket handler om, hvordan man kan få de store idrætsklubber til at åbne op for enten hold for børn med handicap eller for at børn med handicap kan være med på de eksisterende hold.

Det er dog langt fra en umulig målsætning.

”Min erfaring er, at klubberne ofte er meget positive over for at inkludere børn med handicap. Parasport Danmark bakker op om, at forældre og idrætsforeninger kan oprette idrætstilbud, når der er grundlag for det. Er der ikke nok udøvere i den pågældende alder og med lignende funktionsniveau, forsøger man i stedet at samle udøverne i større byer, hvor der er et velfungerende træningsmiljø,” fortæller Mette Skovgaard fra Parasport Danmark.

Til gengæld kan der være brug for mere viden og uddannelse i klubberne.

”Jeg oplever også, at foreningerne er positive. Men der er samtidig behov for at opkvalificere frivillige træneres kompetence til fx at håndtere et barn med ADHD,” siger Anni Lyskjær, som er inklusionskonsulent ved DGI Midtjylland.

Hun har efterspurgt hjælp til afholdelse af kurser for trænerne i netværket. Et ønske som repræsentanten fra Idrætsrådet, Claus Rytter, vil gå videre med.

Forældre har brug for klare linjer

Til gengæld kan usikkerhed og tilbageholdenhed hos forældre til handicappede være en hæmsko.

”Det kan ofte være svært ved at finde ud af, om børn med handicap kan være en del af et allerede eksisterende hold. Derfor er der mange forældre, der holder sig tilbage fra at spørge, fordi de har en antagelse om, at der ikke er plads,” fortæller Caspar Vestergaard.

En opfordring til idrætsklubberne er, at de på deres hjemmeside skriver, at forældre til børn med handicap eller særlige udfordringer opfordres til at tage kontakt, hvis de har et barn, som kunne være interesseret i at blive aktiv i klubben. 

For yderligere information se Facebook-siden Idræt og fritid for unge handicappede.