Det gode liv med et handicap

Kun i fællesskab kan vi skabe muligheder for mennesker med handicap og/eller psykisk sygdom.

Det gode liv

Sammen om at finde svaret på det gode liv

Hvad er det gode liv for mennesker med handicap og/eller psykisk sygdom? Det spørgsmål ville Danske Handicaporganisationer og Silkeborg Kommune gerne have svar på, men spørgsmålet kunne ikke besvares af de to aktører alene. Ej heller kan de to aktører alene skabe det gode liv for mennesker med handicap og/eller psykisk sygdom. Med en tro på at det kun er i fællesskab, at vi kan skabe muligheder for mennesker med handicap og/eller psykisk sygdom, inviterede Danske Handicaporganisationer og Silkeborg Kommune derfor i 2015 til et dialogmøde på hvert af områderne børnehandicap, voksenhandicap og socialpsykiatrien.

I gennemsnit mødte 60-70 personer op til hvert møde, og deltagerne var både borgere med handicap og/eller psykisk sygdom, pårørende, frivillige, virksomheder, fagfolk og politikere. Af møderne udsprang mange nye idéer og bekendtskaber, og deltagerne har udelukkende givet positiv feedback på processen.

Dialogmøderne arrangeret i fællesskab

Dialogmøderne blev arrangeret af Danske Handicaporganisationer og Silkeborg Kommune i fællesskab. Mandag Morgen faciliterede møderne, som både indeholdt oplæg, debat og dialog.  Styregruppeformand Elin Sonne, der også er formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, fortæller, at såvel selve dialogmøderne som opfølgningen på de spor, der her blev lagt ud, har været en særdeles positiv oplevelse: ”Jeg har indtryk af, at vi med dialogmøderne fik lagt kimen til, hvordan forskellige aktører kan samskabe. Den strategi, ”Det gode liv”, som udsprang af arrangementerne, har vi arbejdet efter siden, og den er omsat til nye tilgange til processer og til nogle meget konkrete resultater. Eksempelvis vil jeg fremhæve følgende:  

Det gode liv kimen til flere samskabende processer

Silkeborg Kommune er i forlængelse af samskabelsesprocessen om Det gode liv i gang med to vigtige byggeprojekter: 1) omdannelse af det tidligere Ballelund Plejecenter til et socialpsykiatrisk botilbud til unge voksne med psykisk sygdom og sårbarhed og 2) opførelse af 36 handicapboliger til voksne udviklingshæmmede og senhjerneskadede på det tidligere Nordre Skole område.

Teknologisk Institut har i den indledende fase af byggeprojekterne bistået Silkeborg Kommune med en samskabelsesproces, hvor både borgere, pårørende, politikere, interesseorganisationer, aktører fra lokalområderne og repræsentanter fra Silkeborg Kommune deltog. Formålet med samskabelsesprocessen var at sætte en kurs for, hvad byggerierne gennem deres indretning og aktiviteter skulle kunne for at fremme kommende beboeres livskvalitet og give dem mulighed for at indgå i samfundslivet i lokalområdet. Resultatet heraf er en række anbefalinger, der har været en rød tråd i den videre proces og i arbejdet med arkitekterne for byggeprojekterne.

Som endnu en udløber af samskabelsesprocessen om Det gode liv kan nævnes en samskabelsesproces med det formål at give Silkeborg Kommune inspiration til, hvordan pårørende til borgere med psykisk sygdom kan understøttes bedst muligt.

Pårørende blev inviteret, så de kunne bringe deres behov i spil. I processen deltog også Frivilligcentret og Sind. Resultatet blev, at Socialpsykiatrisk Center i samarbejde med Sind har åbnet en café med åben pårørenderådgivning. Her kan pårørende til psykisk syge blive rådgivet om alt mellem himmel og jord og rådgivningen tager udgangspunkt i de pårørendes individuelle behov.

Som et sidste eksempel på resultater fra processen om Det gode liv kan også fremhæves et netop igangsat tiltag ”Social IT”, som er et samskabende innovationsprojekt omkring social IT på byggeprojektet det socialpsykiatriske botilbud til unge voksne med psykisk sygdom og sårbarhed. Den sociale IT-løsning skal understøtte de kommende beboere i at mestre deres egen hverdag samt blive bedre til at indgå i meningsfulde fællesskaber. I processen vil unge borgere med psykisk sygdom og sårbarhed løbende blive inddraget i udviklings- og testforløbet og dermed også løbende evaluere løsningen før den færdige løsning lanceres.

For mere information kontakt Sisse Resen, e-mail: sisse.resen@silkeborg.dk, tlf. nr. 23 32 41 82.