Tilmelding af events til Folkemødet i Silkeborg 2019

Fristen for at tilmelde et event er overskredet. Kontakt Anne Line Vestergaard hvis du har spørgsmål vedr. tilmelding: alv@silkeborg.dk, 40 24 13 09

Programmet for Folkemødet kan du finde på denne side 1. september.

Folkemødets tema er IDENTITET

​Hvem er vi? Hvem vil vi være? Hvordan bliver vi det? 

Temaet IDENTITET skal tænkes bredt og kan være på flere niveauer fx:

  • Silkeborgs identitet som kommune, by, en del af Danmark, en del af verden
  • Vores identitet som lokalområde, forening, virksomhed, organisation, fællesskab
  • Min identitet som senior, pårørende, ung, frivillig, dement, sundt menneske, medarbejder

 

Vi anbefaler, at du læser "Håndbog for eventarrangører" inden, at du tilmelder dit event.

 

Formål, anvendelse, modtagere og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet i Kultur- og Borgerserviceafdelingen i forbindelse med arrangørers tilmelding til Folkemødet i Silkeborg 20.-21. september 2019.

Vi behandler dine personoplysninger efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og dansk lov på området.

Vi behandler disse kategorier af personoplysninger om dig:

  • Dine kontaktoplysninger (almindelige personoplysninger)

Vi anvender kun de oplysninger, du selv har angivet via nedenstående formular.

Dine oplysninger vil blive behandlet i Sitecore, Outlook og GetOrganized.

Du kan på denne hjemmeside finde de nævnte systemer databeskyttelse.silkeborg.dk. Heraf vil samtlige systemmodtagere af dine oplysninger fremgå.

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Dine oplysninger behandles af Silkeborg Kommune, i forbindelse med din tilmelding som eventarrangør ved Folkemødet i Silkeborg 2019.

Det betyder, at vi videregiver dine oplysninger til sekretariatet for folkemødet, som omfatter Frivilligcenter Silkeborg.

Dine rettigheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte den afdeling eller stab, der behandler dine oplysninger (angivet i øverste afsnit).

Dine rettigheder er:

  • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
  • Ret til berigtigelse (rettelse) og/eller sletning (særlige tilfælde)
  • Ret til begrænsning af behandlingen og indsigelse

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på www.datatilsynet.dk

Kontaktoplysninger på Kommunens databeskyttelsesrådgiver:

Du kan kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Klagemuligheder

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Silkeborg Kommune behandler dine oplysninger på. Du kan finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Alle dine oplysninger bliver sendt krypteret.

Bemærk! Du kan ikke bruge &-tegn i denne formular


Din tilmelding kan kun sendes, hvis du bekræfter her:
Sæt kryds i feltet
*
Navn på event
Angiv navnet på eventet
*
Hvornår (ønsker til tidspunkt)
Åbent 10.00 - 18.00. Angiv tidsrum for dit event. Lad feltet være tomt, hvis du ikke ønsker denne dag.
Åbent 10.00 - 14.00. Angiv tidsrum for dit event. Lad feltet være tomt, hvis du ikke ønsker denne dag.
Om eventet
Hvad handler dit event om?
*
Hvordan relaterer eventet sig til det overordnede tema identitet?
*
Hvem ønsker du at tiltrække til eventet?
*
Rammer og form
Form


Sæt mindst ét kryds
*
Hvad er formen på dit event (kun hvis du har kryds i Andet)
Angiv ønsker til lokale eller undendørs plads. Folkemødet leverer ikke borde og stole til udendørs brug og der vil kun være de faciliteter indendørs, som i forvejen er i lokalerne. Du er selv ansvarlig for opstilling af dit event.
*
Behov for teknisk udstyr


Bemærk, det er ikke alt udstyr Folkemødet kan skaffe, men vi indgår gerne i en dialog om muligheder.
Hvor mange forventer du deltager? Angiv et evt. max antal eller anden vigtig info vedr. antal
Hvem er arrangør
Angiv, hvem der står bag eventet og om det er en forening, virksomhed, privatperson mv. Angiv alle aktører.
*
Kontaktperson på eventet
Skriv fulde navn på kontaktpersonen
*
Skriv det tlf. nr. kontaktpersonen kan træffes på ved eventet
*
Skriv kontaktpersonens email
*
Kvittering for tilmelding
Angiv den mailadresse, vi skal sende kvittering for tilmelding til. Skal udfyldes.
*
Kontrolspørgsmål
Dette er et kontrolsprøgsmål, som vi beder dig besvare. Vi bruger spørgsmålet for at undgå computerstyrende spamhenvendelser.
*